Villa Kunerad - Rodinné ubytovanie v novom penzióne vo Vysokých Tatrách - Úvod

Copyright © 2014 villakunerad.sk . Všetky práva vyhradené.

Rodinný penzión vo Vysokých Tatrách
Rezervácia

ÚVOD   l   UBYTOVANIE   l   STRAVOVANIE   l   ZĽAVY   l   REZERVÁCIA   l   CENNÍK   l   KONTAKT

Záväzná objednávka: rezervovanie pobytu je aktuálne a záväzne po uhradení zálohy vo výške minimálne 30% z predpokladaných nákladov pobytu .

Záväzná rezervacia je po úhradení zálohy.

Pri zrušení pobytu sa dohodne zásadne  náhradný termín pobytu po dohode s klientom
a s ubytovacím zariadením v rozpäti 12 mesiacov.

Poukázaná záloha sa vráti klientovi len v opodstatnených prípadoch doložením dokladu z dôvodu ktorého musí byť pobyt zrušený.

Pri stornovaní pobytu sa účtuje storno popl, vo výške  od 20 - 100%  z celkových nákladov , alebo vzájomná dohoda náhradného termínu v tomto prípade bez storno poplatku.

Villa KUNERAD

Starý  Smokovec  22

062 01 Vysoké Tatry

SLOVAKIA

Mob.: +421 905 35 04 48

E-Mail: info@villakunerad.sk

Villa Kunerad - Rodinné ubytovanie v novom penzióne vo Vysokých Tatrách - Rezervácia